Yhteystiedot

Mahlun Riistamiehet ry
Rasinkankaantie 91
43220 Mahlu
050 5727010

Uutiset

Kesäkokous 2020

Mahlun Riistamiehet ry.      Rek.nro:75394                            Kesäkokous pöytäkirja     

Aika: 14.08.2020 klo.18:00

                                                                                                                                                                             

Paikka: Saramaja

 

Läsnä: 17 + 1 valtakirjalla (ei merkitystä, valtakirjalla ei edusteta)

                                                                 

1§        Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

Puheenjohtaja: Urpo Rasinkangas

Sihteeri: Janne Vilkkilä

Pöytäkirjan tarkastajat, samat henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina: Antti Leppämäki, Olli Kauppinen

 

2§       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksesta kutsu julkaistu (5.8) Sampo-lehdessä. 9 päivää ennen kokousta.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3§       Hyväksytään työjärjestys

Hyväksyttiin.

 

4§        Hyväksytään seuran uudet ja varsinaiset koejäsenet yksinkertaisella äänten enemmistöllä      

Ei hakemuksia.

         

5§        Todetaan jäsen- ja muut maksunsa maksaneiden jäsenluettelot ja nimetään maksunsa mahdollisesti laiminlyöneet jäsenet

Jäseniä 106 kpl, joista Suomen Metsästäjäliiton jäseniä 66 kpl.

Yli -70 v. maksuvapaita 12 kpl, muita maksuvapaita 6 kpl.

Maksaneita 77 kpl, ei maksaneita 11 kpl.

 

6§        Todetaan voimassa oleva vierasoikeusjärjestelmä, vierashenkilö, vieraskoira, ja riistapistekiintiö

-Vierasoikeusjärjestelmä

Jokaisella jäsenellä on oikeus tuoda vieras jänis-, kyyhky ja sorsajahtiin, varsinaisen jäsenen (isäntä) oltava aina jahdissa mukana.

 Hallituksen esitys:

- Vieraskortti myydään vain jänis-, kyyhky- ja sorsajahtiin, 15 €/pv/hlö ja varsinaisen jäsenen (isäntä) oltava aina jahdissa mukana.

- Kausikortti 100 € (nostettu 80 à100 €)

- Kausikortti anomukset: yksi anomus

Heikki Backman, hyväksyttiin kausikortti anomus

- Pienpetojen ja suurpetojen pyyntiin ei tarvita erillistä korttia, mutta isäntä pitää kuitenkin aina olla mukana.

Hyväksyttiin esitys.

 


7§        Päätetään jäsenkohtaisesta riistayksikkökiintiöstä ja riistaeläinten pistearvoista

 

Hallituksen esitys

- Jäsenkohtainen pistemäärä 6 p.

- metso 6 p ja teeri 3 p.

- pyy, vesilinnut, kyyhkynen ja jänis pisteistä vapaat            

 Hyväksyttiin esitys.

 

8§         Päätetään rauhoitusalueista, lajikohtaisista rauhoituksista ja rajoituksista sekä muista mahdollisista riistan suojelutoimista          

 - Koppelo ja kauris, koppelo rauhoitettu, kauris 7/metsästysseura, koskee myös keväistä pukkijahtia.

 Kauris ryhmään ilmoittauduttava etukäteen Antti Leppämäelle. Saatu kauris on ilmoitettava heti Oma Riistaan ja Antille myös ilmoitus.

 Rauhoitusalue kanalinnuille:

- Riihisuo reunapuustoineen

- Läntinen raja (Patumännikkö) – Siltala – Jakoaho - Saramäki – Rasinkankaan tietä jokeen, sen eteläpuolinen alue.

- Jouluaatosta tapaninpäivään rauhoitus kaikelta metsästykseltä ja koetoiminnalta.

Hyväksyttiin.

 

9§        Käsitellään koemaastohakemukset    

                     

Hirvenmetsästyskaudella perjantai - sunnuntai välisenä aikana ei maastoja ulkopuolisten käytössä.

Hirvenhaukkukokeiden yhdyshenkilönä Jaakko Ilvonen.

 

Hirvenhaukkukokeet

20.08.- 31.12.2020             Saarijärvi HIRV (kokokauden koe)

MAHLUN RIISTAMIEHET

to 1.10.2020                       Saarijärvi      

RANTAHÄNNILÄN ERÄVEIKOT

ke 30.09.2020                     Saarijärvi

 

KESKI-SUOMEN HIRVIHAUKUT RY

la 5.9.2020                          Laukaa          Jämptiäijä/leidi haukut

ti 10.11.2020                       Saarijärvi       Kerhon mestaruus

la 19.12.2020                                            Laukaa          KV-koe

 

JYVÄSKYLÄN SEUDUN SUURRIISTAKOIRAT

pe 18.9.2020                                             Laukaa          Virvehaukut

su 27.09.2020                                           Laukaa          Kennelpiirin keskilohkon pm- karsinta

la 12.12.2020                                            Laukaa          Marlin haukut

Varsinaisen jäsenen pitää olla mukana koeryhmässä isäntänä.

 

10§      Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

Hirven metsästykseen liittyvät asiat

 

Todettiin, että seuralla ei ole Hirviseurueen osakekirjojen takaisinosto velvollisuutta.

 

Hallituksen esitys:

Hirviseurueeseen liittymismaksu 150,00 €

Vuotuismaksu         50,00 € / metsästäjä

Lisäksi metsästyksen välittömiin kuluihin (kaatoluvat, kahvi/hanskat, lihanleikkaus ym.) kerätään eri maksu, joka jaetaan lihaosuuksien suhteessa.

Vuotuismaksun käytöstä on järjestettävä seuranta.

 

Samassa taloudessa (sama talo, sama osoite) olevat henkilöt:

Yksi liittymismaksu uusilta 150,00 €. Talous maksaa yhden välittömien kulujen maksun. Jokainen metsästäjä maksaa vuotuismaksun 50,00 €.

On mahdollista ottaa vain yksi lihaosuus samaan talouteen.

 Laskennallinen vuotuismaksu on ollut noin 50,00 €.

 

Liittymismaksu on käytetty loppuun ”vanhoilta” hirviseurueen jäseniltä.

 

Myöhemmin liittyneiden siirtymäsäännös:

 

Myöhemmin liittyneillä liittymismaksu 150,00 € sisältyy vanhaan liittymismaksuun (850,00 €).

Vuotuinen maksu (50,00 €) kuitataan alkuperäisestä liittymismaksusta

(850,00 € - 150,00 €                     = 700,00 €), kunnes se tulee täyteen.

 

Myöhemmin liittyneet:

Keijo Palmamäki,                         2009

Veli-Pekka Halmila,                      2013

Sami Vilkkilä,                                2013

Timo Ålgars,                                 2014

Hannu Vilkkilä,                             2018

 

Hyväksyttiin esitys.

 

11§      Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöst

Tiedoksi: Mahlun hirvimiehille hirvilupia 13,5 ja peuralupia 11, karhulupia yhteisluvassa 3 kpl.

                     

Tiedoksi: Metsänhoitoseminaari 17.8.2020 Hotelli Rantasipi Laajavuori.

 

12§        Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

 

          Vakuudeksi

          ______________________________                                       _____________________________

          Puheenjohtaja Urpo Rasinkangas                       Sihteeri Janne Vilkkilä

         

          Olemme tarkistaneet (14.08.2020) kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen    kulkua vastaavaksi.

 

          _____________________________                    ______________________________

          Antti Leppämäki                                                                         Olli Kauppinen