Yhteystiedot

Mahlun Riistamiehet ry
Rasinkankaantie 91
43220 Mahlu
050 5727010

Syyskokouksen 16.8. pöytäkirja

16.08.2018

Syyskokous

 

Aika:            16.8.2018 klo 19.00

Paikka:        Saramaja

Läsnä:         14 äänivaltaista jäsentä (erillinen nimilista)

 

1§     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri.

          Valittiin puheenjohtajaksi Veli-Pekka Halmila ja sihteeriksi Marja-Helena Ilvonen

 

2§     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia kun kokouskutsu on postitettu viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle tai kutsu on julkaistu vuosikokouksessa sovitussa sanomalehdessä (Sampo) seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Tästä kokouksesta kutsu julkaistiin (2.8) Sampo-lehdessä 14 päivää ennen kokousta jäsenistölle, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

          Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§     Vahvistetaan osanottajaluettelo.

          Paikalla 14 seuran jäsentä.

                            

4§     Valitaan 2 pöytäkirjan tarkistajaa ja 2 ääntenlaskijaa.

          Valittiin Antti Leppämäki ja Erkki Mustamäki, toimivat samalla ääntenlaskijoina.

 

5§     Suoritetaan uusien jäsenten vaali.

          Paananen Pasi Ensio, Tarvaala                                          Hyväksyttiin                     

 

6§     Todetaan jäsenmaksutilanne, maksaneet, ei maksaneet, vapaakortit.

          Jäsenmaksu maksanut 73 jäsentä, 16 jäsentä ei maksanut.

          Vapaakortti yms. 19 jäsentä. Jäsenmäärä yhteensä 108.

 

     Päätetään vieraskortin ja kausikortin hinnoista sekä käsitellään kausikorttianomukset.

                      Johtokunnan esitys:

- vieraskortti 10 €/pv/hlö ja varsinaisen jäsenen (isäntä) oltava aina jahdissa mukana

- kausikortti 80 €

- pienpetojen ja suurpetojen pyyntiin ei tarvita vieraalle erillistä korttia, mutta isäntä pitää olla kuitenkin aina mukana

- kausikortti anomuksia ei ollut

 

Keskusteltiin vieraskorteista, pitääkö hintaa nostaa.

                                                                       

          Hyväksyttiin johtokunnan esitys.

 

8§     Määritetään jäsenkohtainen (myös vieras ja kausikorttilaiset) ja eläinkohtaiset           pistemäärät.

                      Johtokunnan esitys:

- jäsenkohtainen pistemäärä 6 p

                      - metso 6p, teeri 6 p.

- pyy, vesilinnut, kyyhkynen, jänis, pisteistä vapaat.

Keskusteltiin jäniksistä.

 

Hyväksyttiin johtokunnan esitys muuten, mutta suositellaan välttämään valkoisen jäniksen pyytämistä.

 

9§     Päätetään rauhoitusalueista ja rauhoitettavista eläimistä. Hyväksytään riistan joulurauha

                      Johtokunnan esitys:

                      - koppelo ja kauris, koppelo rauhoitettu, kauris 1/jäsen

                      - rauhoitusalueita ei tulevalla kaudella lainkaan

          - Jouluaatosta tapaninpäivään rauhoitus kaikelta metsästykseltä

 

          Hyväksyttiin johtokunnan esitys

 

10§   Käsitellään koe-maasto hakemukset.

Hirvenmetsästyskaudella perjantai-sunnuntai välisenä aikana ei maastoja ulkopuolisten käytössä.

 

Hirvenhaukkukokeiden yhdyshenkilönä Jaakko Ilvonen.

Hirvenhaukkukokeet

KYYJÄRVEN ERÄMIEHET

la 29.9.2018          Kyyjärvi        K-S pm-koe pohjoislohkon valinta.

         

KESKI-SUOMEN HIRVIHAUKUT RY

la 08.09.2018        Laukaa        HIRV Jämptiäijä/leidihaukut                                    

la 06.10.2018        Laukaa        HIRV (KV-hirvenhaukkukoe HIRV)                        

to 06.12.2018        Laukaa        HIRV Veteraanihaukut  

 

Ajokokeiden yhdyshenkilönä Seppo Mäntymaa                                                       

            Ajokokeet    

KESKI-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS

su      30.09.2018                        Äänekoski   AJOK           PM-karsinta                     

la-su                       27 - 28.10.2018                Uurainen     AJOK (Kilvan valinta ITÄ)

pe 16.11.2018                            Uurainen     KEAJ

(9 - 10.11.2019     Ensi vuodelle varaus KILPA 2019 maastoista)

 

Palveluskoirakokeet

Saarijärven käyttökoirille on myönnetty palvelukoirakokeeseen maastoja vuosittain ajalle 1.5.-31.10.2018 ja 1.5-31.10.2019

 

Hyväksyttiin koe-maasto hakemukset.

 

11§   Yhdistyksen uusien sääntöjen käsittely

          Käytiin läpi sääntöehdotus pykälä pykälältä vanha sääntö ja uusi rinnakkain.

 

Keskusteltiin eri pykälistä.

 

Vuosijäsen sana Jäsenen tilalle kohtaan §5, Jäsenellä on oikeus lunastaa metsästyskauden……..jne.

 

          Äänestettiin:
          Kyllä, hyväksyy uudet säännöt 11 kpl

          EI, ei hyväksy uusia sääntöjä 2 kpl

          Tyhjiä 1 kpl

 

          Hyväksyttiin uudet säännöt.

 

12§   Muut esille tulevat asiat.

          Mahlun hirvimiehille hirvilupia 14,5, peura 7.

 

          Karhulupia, yhteisluvassa 3 kpl. Urpo jakoi säännöt ja otti ilmoittautumisia vastaan.

 

13§   Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta. Kokous päättyi klo 20.58

 

 

Vakuudeksi

 

 

______________________________                    _____________________________

Puheenjohtaja Veli-Pekka Halmila                         Sihteeri Marja-Helena Ilvonen

 

 

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan (16.8.20018) ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

 

_____________________________                     ______________________________

Erkki Mustamäki                                                           Antti Leppämäki

14.08.2019Kesäkokous
03.09.2018Säännöt hyväksytty PRH:ssa
16.08.2018Syyskokouksen 16.8. pöytäkirja